Bli frivillig på studentsamfunnet!

Kom å vær frivillig på Studentsamfunnet! Få muligheten til å utvide nettverket og være med på å bidra til studenttilværelsen på USN Vestfold. Samt som man får arbeidserfaring og andre gode fordeler.

Fordel med å være frivillig:

  • Gratis eller billigere billetter
  • Billigere priser på Studenthuset
  • Muligheten for å ta ordensvaktkurs
  • Frivilligfester
  • Arbeidserfaring og attest fra oss

Det eneste du forplikter deg til er å jobbe frivillig tre kvelder på Studenthuset.

Kom innom på Studenthuset for å snakke med oss eller ta kontakt på [email protected]