Bli frivillig

Få muligheten til å utvide nettverket og bidra til at alle får en best mulig studenttilværelse på USN campus Vestfold! I tillegg til dette får du arbeidserfaring og flere, gode fordeler. Noe av det du kan bidra med som frivillig er å stå i bar, rigging, teknisk crew og vakthold*.

Vi stiller ingen krav til forkunnskaper, alle vil få den nødvendige opplæringen de trenger for å kunne utføre sitt arbeid. Det er også selvfølgelig lov til å spørre om hjelp eller mer opplæring underveis.

Fordeler med å være frivillig:

  • Lavere priser på arrangementer
  • Attest fra oss
  • Egne arrangementer for frivillige
  • Muligheten for å få nye erfaringer
  • Større nettverk og nye venner
  • Ordensvaktkurs (for de som skal jobbe med vakthold)

Det eneste du forplikter deg til er å jobbe frivillig tre ganger per semester på HUSΞT.

*Som ordensvakt plikter du å jobbe på 10 av HUSΞT’s arrangementer.

Fyll ut skjemaet om du er interessert! Hvis du har spørsmål om det å være frivillig, kan du kontakte oss på [email protected], eller sende oss en melding på messenger.

Alle som jobber frivillig for oss må skrive under en frivilligkontrakt. Alle som melder seg som ordensvakt må skrive under en ordensvaktkontrakt, og fullføre og bestå et ordensvaktkurs. Mer info kommer.

Meld deg som frivillig!

*Vakthold innebærer at man må fullføre og bestå et to-dagers ordensvaktkurs. Mer info om dette kommer.