Varsling

Kritikkverdige forhold er ikke begrenset til, men kan innebære manglende rolleforståelse, tilfeller av diskriminering, voldssituasjoner, trusler, seksuell trakassering eller overgrep.

Dersom du har opplevd noe ugreit i Vestfold Studentsamfunn, på våre arrangementer eller på studenthuset, vil vi uansett oppfordre deg til å varsle. Du kan varsle om medlemmer og deltakere på arrangementer. Dersom du ønsker å varsle om styremedlemmer, kontakt oss på [email protected].

Varslingssaker behandles alltid konfidensielt av styret, og vil aldri deles med andre enn de som behandler saken. Alle som behandler saken har taushetsplikt.