Varsling

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold er ikke begrenset til, men kan innebære manglende rolleforståelse, tilfeller av diskriminering, voldssituasjoner, trusler, seksuell trakassering eller overgrep.

Dersom du har opplevd noe ugreit i Vestfold Studentsamfunn, på våre arrangementer eller på studenthuset, vil vi uansett oppfordre deg til å varsle. Du kan varsle om medlemmer og deltakere på arrangementer. Dersom du ønsker å varsle om styremedlemmer, kontakt oss på [email protected].

Varslingssaker behandles alltid konfidensielt av styret, og vil aldri deles med andre enn de som behandler saken. Alle som behandler saken har taushetsplikt.

Du må logge inn med Feide eller ID-porten for å fylle ut skjemaet. Om du av ulike årsaker ikke har anledning til å logge inn med Feide/ID-porten, kan du sende oss en e-post på [email protected].