Samarbeidspartner:

Vestfold Studentidrettslag

Vestfold Studentidrettslag (VSIL) er en av våre viktigste samarbeidspartnere, og var en gang en undergruppe av oss!

VSIL arrangerer trening i alt fra fotball til klatring, og har treninger hver eneste uke.