Medlemsvilkår

§1 Partene

Organisasjonen er Vestfold Studentsamfunn (976 513 789) og refereres heretter til som Vestfold Studentsamfunn, Studentsamfunnet, og Organisasjonen. 

Medlemmer er den/de som meldt seg inn i og betalt for medlemskap i Vestfold Studentsamfunn og refereres hetter til som Medlem/Medlemmer/Bruker/Brukeren.

§2 Vilkår for medlemskap

Medlemmer er til en vær tid underlagt, og skal holde seg oppdatert på og følge Vestfold Studentsamfunn sine styringsdokumenter. Kjøp av medlemskap er også underlagt Vestfold Studentsamfunn sine Salgsvilkår.

§3 Varighet og Priser

Vestfold Studentsamfunn tilbyr to typer medlemskap, disse er medlemskap for et semester og medlemskap for to semester (1 studieår). Medlemskapet deles inn i to perioder, høstsemester og vårsemester. Høstsemesteret defineres til varighet f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember. Vårsemesteret defineres til varighet f.o.m. 1. januar t.o.m. 30. juni.

På høstsemesteret kan det kjøpet medlemskap for et eller to semester. Medlemskap et semester vil da være medlemskap for høstsemesteret i inneværende år, og medlemskap for to semester vil da være medlemskap for høstsemesteret i inneværende år og medlemskap for vårsemesteret påfølgende år.
På vårsemesteret kan det kjøpes medlemskap for et semester. Medlemskap et semester vil da være medlemskap for vårsemesteret i inneværende år.

Gjeldende priser for medlemskap settes årlig av generalforsamlingen. Gjeldende priser per 01.07.2023 er 200 kr. for et semester og 300 kr. for to semester.

§4 Medlemsfordeler

Medlemsfordeler bestemmes fortløpende av Organisasjonen og styringsdokumenter, og kan endres i løpet av en medlemsperiode uten varsel. Oversikt over gjeldende fordeler kan bli funnet på organisasjonen sin nettside.

§5 Utestengelse

Jamfør Organisasjonen sine vedtekter kan styre utestenge medlemmer ved bruk på vilkår beskrevet i §2. Ved utestengelse har ikke medlem rett på refusjon av medlemskap.

§6 Kontakt og Innmelding

Ved spørsmål og medlemskap, status på medlemskap, innmelding, og/eller utmelding kan [email protected] kontaktes på mail. Innmelding og utmelding gjøres hovedsakelig gjennom vår tjenesteleverandør Rubic, og skjema finner her.

§7 Betaling

Betaling for medlemskap gjøres gjennom vår tjenesteleverandør Rubic. Alternativt kan styret bistå med innmelding og ta betalt på en av Organisasjonen sine aksepterte betalingsmetoder som bestemt av styret. Medlemsfordeler kan ikke brukes før medlemskapet er betalt. Betaling av medlemskap er bindende og det er ikke angrerett på kjøp. Ved utmelding refunderes ikke medlemskapet.

Versjon: 1.0 | Siste vesentlige endring: 29.06.2023 | Siste oppdatering: 29.06.2023