Samarbeidspartner:

Horten kommune

Vi er kontinuerlig i dialog med representanter fra Horten kommune om hvordan vi kan ha et best mulig samarbeid.

Kommunen bistår i å løfte våre arrangementer, og de hjelper oss med å få sponsorer.

I tillegg bidrar de til arrangeringen og promoteringen av enkelte arrangementer.

Horten kommune har også en egen side for studenter, sjekk den gjerne ut!