Dato: 15. februar 2023 Klokkeslett: 15:00 Sted: Studenthuset Vestfold, Raveien 201, 3184 Borre Det blir servert pizza på møtet. Saksliste for møtet: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av dagsorden Valg av møteledelse Valg av to referenter Valg av...