Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling!

Vi kaller inn til generalforsamling 15. februar klokken 15! Her finner du mer informasjon.

by | 1. februar 2023

Dato: 15. februar 2023

Klokkeslett: 15:00

Sted: Studenthuset Vestfold, Raveien 201, 3184 Borre

Det blir servert pizza på møtet.

Saksliste for møtet:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av møteledelse
 4. Valg av to referenter
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av to til å underskrive protokoll
 7. Styrets årsberetning og undergruppenes årsberetning
 8. Godkjenning av regnskap for VS
 9. Fastsettelse av medlemskontingent
 10. Godkjenning av budsjett for VS
 11. Samfunnsstyrets forslag til arbeidsprogram for det kommende året
 12. Innkomne forslag
 13. Valg av nytt styre
 14. Eventuelt

NB! Kun de som er medlemmer i Vestfold Studentsamfunn innen 15. januar 2023 har stemmerett på generalforsamlingen

Gjeldende vedtekter for Vestfold Studentsamfunn kan du finne her

Om innleggsforfatteren